LÀSER TAG 2024

Normes

Ubicació

Reglament

La competició es guiarà per les normes internes de les instal·lacions, que seran explicades a l’inici de l’activitat.

Modalitat

Competició de tots contra tots, on cada equip format per 5 components haurà de tocar el màxim de trets amb el fusell làser als components dels equips contraris que estan participant a la mateixa sessió i evitar en lo possible ser tocats.

Els equips participants a cada sessió es farà per sorteig per part de l’empresa organitzadora, i es comunicarà a tots els components el més aviat possible.

Equips

Els equips estaran formats per 5 jugadors/es indistintament del gènere, que estaran inscrits prèviament, en el cas que existís un canvi de última hora, es comunicarà a l’organització.

Partides

Es realitzaran 2 partides a cada sessió, cada una d’una duració de 12 minuts, separades per 5 minuts per revisar les puntuacions de la primera partida i pensar en estratègies per la segona.

Puntuació

L’activitat està totalment automatitzada, així que al final de cada partida es podrà consultar les puntuacions per equip, trets OK, trets NOK i trets rebuts. L’objectiu final es aconseguir el màxim de trets OK i mínim trets rebuts per equip.

La puntuació final serà, la suma de les dues puntuacions obtingudes en les dues partides.

En cas d’empat es considerarà la millor puntuació segons els següents criteris:

  1. Màxims trets OK de l’equip.
  2. Mínims trets rebuts per l’equip.
  3. La màxima puntuació (trets OK) del millor jugador de cada equip.

Material

Tot el material necessari serà entregat per les instal·lacions, només heu de portar roba i calçat còmode.

Final

Passaran a la GRAN FINAL les millors 5 puntuacions.

Horari

L’activitat començarà a l’hora prevista si algun equip o jugador arriba més tard, es comentarà amb els coordinadors de la instal·lació la possibilitat d’entrar una vegada iniciada la partida, sense tindre d’enrederir el final de la partida. Als correus es demanarà que estigueu a les instal·lacions 30 minuts abans d’iniciar la partida.

Punt de Trobada

Indoor Karting Barcelona

Calendari

DataDiaGrupHora
8/4/2024DillunsAA16:30h
8/4/2024DillunsAB17:15h
8/4/2024DillunsAC18:00h
8/4/2024DillunsAD18:45h
8/4/2024DillunsAE19:30h
8/4/2024DillunsAF20:15h
22/4/2024DillunsAG16:30h
22/4/2024DillunsAH17:15h
22/4/2024DillunsAI18:00h
22/4/2024DillunsAJ18:45h
22/4/2024DillunsAK19:30h
22/4/2024DillunsAL20:15h

GENERAL

PosCentre / Equip Pts.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

GRUP AA (8/4 - Dill -16:30h)

GrupEquip Pts
AA1
AA2
AA3
AA4
AA5
AA6

GRUP AD (8/4 - Dill - 18:45h)

GrupEquip Pts
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6

GRUP AB (8/4 - Dill - 17:15h)

GrupEquip Pts
AB1
AB2
AB3
AB4
AB5
AB6

GRUP AE (8/4 - Dmts -19:30h)

Grup

EquipPts
AE1



AE2



AE3



AE4



AE5



AE6



GRUP AC (8/4 - Dill - 18:00h)

GrupEquip Pts
AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
AC6

GRUP AF (8/4 -Dmts - 20:15h)

Grup

EquipPts
AF1



AF2



AF3



AF4



AF5


AF6



GRUP AG (22/4 - Dill - 16:30h)

Grup

EquipPts
AG1



AG2



AG3



AG4



AG5



AG6



GRUP AJ (22/4 - Dill - 18:45h)

Grup

EquipPts
AJ1



AJ2



AJ3



AJ4



AJ5



AJ6



GRUP AH (22/4 - Dill -17:15h)

Grup

EquipPts
AH1



AH2



AH3



AH4



AH5



AH6



GRUP AK (22/4 - Dill - 19:30h)

Grup

EquipPts
AK1



AK2



AK3



AK4



AK5



AK6



GRUP AI (22/4 - Dill -18:00h)

Grup

EquipPts
AI1



AI2



AI3



AI4



AI5



AI6



GRUP AL (22/4 - Dill - 20:15h)

Grup

EquipPts
AL1



AL2



AL3



AL4



AL5



AL6



TOP 5 (Provisional)

PosEquipPts
1



2



3



4



5



Campions Làser Tag

Dibuix interrogant

Subcampiones Làser Tag

Dibuix interrogant

Bronze Làser Tag

Dibuix interrogant
Contacte: