BOWLING 2024

Normes

Ubicació

L’esport es practica en instal·lacions homologades que ens acullen, jugant a pistes d’entre 40 i 45 metres de llarg i 3,5 metres d’ample.

Reglament

La competició es guiarà pel Reglament oficial de la FEB, excepte en aquells aspectes que quedin recollits en aquestes bases.

Modalitat

Equips de 3 jugadors. S’acceptarà que a la fase regular els equips estiguin formats per 2 jugadors, ja que l’organització accepta que poden sorgir raons imprevistes, en aquest cas la partida del jugador absent la jugaran alternativament cada bola els seus companys.

Grups de 15 equips que es realitzaran per sorteig. Es farà una  fase regular on cada equip jugarà 2 partides, 1 dia.

Els equips poden ser mixtes, ja que no es considera una diferència de gènere.

*Depenent del nombre d’equips inscrits i disponibilitat d’instal·lacions.

Partides

Els equips comencen les partides, tos al mateix instant, intentant mantenir un ritme de joc similar a la resta d’equips. Els jugadors van tirant alternativament com va indicant la pantalla de puntuació, fins a  completar tot l’equip la primera ronda.  Una vegada finalitzada la primera ronda, l’organització comunicarà com van les posicions. Es començarà la segona ronda igual que la primera, tots els equips a la vegada, fins a  completar tot l’equip la segona ronda.

Cada ronda té una durada d’aproximadament 30 minuts, és a dir que cada sessió serà entre 80 i 90 minuts.

Puntuació

Es suma el total aconseguit per cada participant de l’equip. Una vegada finalitzats tots els grups, passaran a la final els 12 equips primers classificats. En cas d’empat, passarà l’equip que tingui la puntuació més elevada per un dels seus jugadors després de les 2 rondes.

Penalitzacions

Al ser una competició totalment amateur, no s’activarà la línia de llançament, ni altres normes que dificultin la competició.

Equipament

La instal·lació posarà les sabates i boles a disposició dels jugadors, es permet que jugadors puguin portar les seves sabates i boles particulars.

Final

Passen a la final els 15 primers equips amb major puntuació de la suma de les 2 rondes i de tots els grups. A la final és obligatori que l’equip estigui format per tres jugadors.

A la final es comença de 0, sense tindre en compte la puntuació obtinguda pels equips a la fase regular.

Guanyarà l’equip amb major puntuació de la suma de les puntuacions de cada jugador i les dues rondes de la final.

Fase Regular i Final

Bowling Splau

Calendari

DataGrupHora Inici
20/3/2024A20:00 h
21/3/2024B20:00 h
3/4/2024C20:00 h
4/4/2024D20:00 h
10/4/2024E20:00 h
11/4/2024F20:00 h
17/4/2024G20:00 h
18/4/2024H20:00 h
24/4/2024I20:00 h
25/4/2024J20:00 h
2/5/2024K20:00 h
8/5/2024L20:00 h
9/5/2024FINAL20:00 h

General

PosEquipPts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

GRUP A (dimecres 20/3)

Grup A Equip Punts
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

GRUP D (dijous 4/4)

Grup DEquip Punts
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15

GRUP G (dimecres 17/4)

Grup GEquipPts
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15

GRUP J (dijous 25/4)

Grup JEquipPts
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15

GRUP B (dijous 21/3)

Grup B Equip Punts
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15

GRUP E (dimecres 10/4)

Grup EEquipPts
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15

GRUP H (dijous 18/4)

Grup HEquip Pts
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15

GRUP K (dijous 2/5)

Grup KEquipPts
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15

GRUP C (dimecres 3/4)

Grup CEquip Punts
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15

GRUP F (dijous 11/4)

Grup FEquipPts
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15

GRUP I (dimecres 24/4)

Grup IEquipPts
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15

FINAL (dijous 9/5)

PosEquipPts
123456789


101112131415Campions Bowling 2024

Dibuix interrogant

Subcampions Bowling 2024

Dibuix interrogant

Bronze Bowling 2024

Dibuix interrogant
Contacte: